Category: bht2

  • ne tür kumar lisansı alınabilir bilgisayar toplama 2

    Bilgi Edinme H)Muhafaza işlerini müdürlüğün öngördüğü şekilde yürütmekle yükümlüdür. A)Müdürlüğün görevleri arasında bulunan teknik ve idari konuların yerine getirilmesinde çalışır ve görevle ilgili denetimlerde bulunur. G)Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve işbölümü yapmak. D)Personellerin yıllık izin işlemlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak. R)Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, İş ve işçi sağılığı…